Скачать шаблон Joomla с JooMix.org


facebook | instagram | youtube1

25

Ποιοί είμαστε


logo1O Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων ιδρύθηκε το 1998. Έχει έδρα τη Νίκαια, Πέτρου Ράλλη 210 και Θησέως 1, στην περιφέρεια Πειραιά. Ο Όμιλος είναι σωματείο με θεμελιώδη σκοπό την καλλιέργεια της διεθνούς αντίληψης, κατανόησης, συνεργασίας και αλληλεγγύης σύμφωνα με τις αρχές και τα ιδανικά της UNESCO και ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων, Οργανισμών και Κέντρων UNESCO. Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου είναι εθελοντές (άμισθοι, που δεν λαμβάνουν καμίας αποζημίωσης για την συμμετοχή τους και την προσφορά τους), ενώ αριθμεί πάνω από 2.000 μέλη.


Οι δράσεις του Ομίλου συνοψίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες που αλληλοσυμπληρώνονται:


Α. Πολιτιστικός Άξονας
Διαχείριση διεθνών και τοπικών πολιτιστικών φεστιβάλ και διεθνών συναντήσεων με σκοπό την καλλιέργεια της διεθνούς κατανόησης σύμφωνα με τις αρχές και τα ιδεώδη του παγκόσμιου οργανισμού της UNESCO. Υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών και φοιτητών από άλλες χώρες για την ανάπτυξη της ειρήνης, της φιλίας και της αμοιβαίας συνεργασίας. Διοργάνωση εκδηλώσεων για νέους ή/και καταξιωμένους καλλιτέχνες, εκθέσεων εικαστικών, βιβλιοπαρουσιάσεις, υποστήριξη θεατρικών, χορευτικών και καλλιτεχνικών παραστάσεων. Αφιερώματα στην λαϊκή τέχνη και παράδοση, events με σκοπό την άρση των προκαταλήψεων και τον διαπολιτισμικό διάλογο των πολιτισμών.


Β. Εκπαιδευτικός Άξονας
Διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, workshops και συνεδρίων σε στόχο την πληροφόρηση, ενημέρωση και κατάρτιση των νέων για θέματα που αφορούν σε επίκαιρα κοινωνικά θέματα (εργασία, απασχόληση, εθελοντισμός, περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνικά φαινόμενα), ανοιχτά για το κοινό. Τα μέλη του Ομίλου έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ξένων γλωσσών, χορού, υποκριτικής, μουσικής, εικαστικών, κοπτικής ραπτικής, γυμναστικής και ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς από εθελοντές εκπαιδευτικούς. Διαχείριση προγραμμάτων γενικής εκπαιδευτικής κατάρτισής και αποκατάστασης της ανεργίας, προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης για νέους με σκοπό την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής και της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Διαχείριση δράσεων για τη διατήρηση, διάσωση και διάδοση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.


Γ. Κοινωνικός Άξονας
Διαχείριση και λειτουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, όπου απασχολούνται νέοι μέχρι 30 ετών και λειτουργούν κοινωνικό παντοπωλείο, τράπεζα χρόνου, κοινωνικό εστιατόριο, ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήριο, γραφείο διαμεσολάβησης και κοινωνικός λαχανόκηπος. Διαχείριση και λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου, εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, θεατρικής ομάδας, ομάδας σκάκι για παιδιά και νέους. Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης από ειδικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν στους ωφελούμενους, που επιλέγονται με κοινωνικά κριτήρια. Δημιουργία ενός πολιτισμού αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών και στήριξη άπορων και φτωχών οικογενειών με σκοπό την επανένταξή τους στην κοινωνία.


Δ. Περιβαλλοντικός Άξονας
Διοργάνωση εκδρομών, εξορμήσεων, ημερίδων και συνεδρίων περιβαλλοντικού περιεχομένου σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Δράσεις κινητοποίησης σχολείων και ομάδων πολιτών για την καθαριότητα, την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, με σκοπό την προσαρμογή τους στις αδιάκοπες και κάθε είδους εξελίξεις και μεταβολές που παρουσιάζονται συνεχώς σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Ενημέρωση, υποστήριξη και επιβράβευση νέων που εφαρμόζουν καινοτόμες ιδέες που αφορούν στο περιβάλλον.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

O Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και καλύπτει το εξής πεδίο εφαρμογής:
α) Η υλοποίηση δράσεων με θεμελιώδη σκοπό την καλλιέργεια της διεθνούς αντίληψης, κατανόησης, συνεργασίας και αλληλεγγύης σύμφωνα με τις αρχές και τα ιδανικά της UNESCO.
β) Ο σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και γενικότερα η διαχείριση (συγχρηματοδοτούμενων) έργων (Έργα Προμηθειών και Υπηρεσιών ή Έργα που Υλοποιούνται με Ίδια Μέσα).


Μέσα από την λειτουργία επιδιώκουμε να επιτύχουμε:
Ικανοποιημένα μέλη μέσω ταχύτατης εξυπηρέτησης και ανταπόκρισης στα αιτήματά τους.
Περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας του προσωπικού με τα μέλη.
Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση έχει θέσει καθορίσει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας οι οποίοι είναι:
Εύρυθμη λειτουργία και συνεχής βελτίωση κρίσιμων διεργασιών λειτουργίας.
Η άμεση αναγνώριση των προβλημάτων και παραπόνων σε κάθε είδους συνεργασία.
Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Δέσμευση για συμμόρφωση με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Αύξηση ικανοποίηση των μελών.


Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας τα Τμήματα του Ομίλου λειτουργούν με τις παρακάτω αρχές:
Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας.
Όλοι οι εργαζόμενοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
Η Διοίκηση παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.
Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
Ο Όμιλος προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των απειλών και των ευκαιριών σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων και των υπηρεσιών
Ο Όμιλος έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος είναι αρμόδιος για να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. Τυχόν παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών.

Απώτερος στόχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς του και κατά συνέπεια και της Ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο Όμιλος στα μέλη του.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων - Club for UNESCO of Piraeus and Islands
"building peace in the minds of people"

Πέτρου Ράλλη 210 & Θησέως 1, Νίκαια

 Τηλ:  +30 210 4967757     

         +30 210 4179797     

         +30 210 4110678

         +30 210 4132273

Fax:   +30 210 4944564

Web site: www.unescopireas.gr

Email: info@unescopireas.gr,

          unescop@otenet.gr

Facebook: https://www.facebook.com/UnescoPireas/

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Δομές Κοινωνικής Ένταξης Πειραιά
Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος 2-4
(Πύργος Πειραιά, 1ος Όροφος)

Τηλ. 216 800 3076-77, 694 086 1819

Δομές Κοινωνικής Ένταξης Νίκαιας - Α.Ι. Ρέντη
Διεύθυνση: Κοτυώρων 35 (2ος Όροφος)
Τηλ. 213 0298 396, 216 8001 357-58, 694 0202 385

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝ ISO 9001

ΑΡΙΘ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ: DE-30550908

log2

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…